Vize a poslání společnosti

Vizí společnosti CLIMART je:
  • být za každých okolností garantem vysoké úrovně optimálního řešení klimatizačních systémů dle aktuálních potřeb klientů, v souladu s platnou legislativou a ve shodě s požadavky technických norem,
  • využívat dlouholeté zkušenosti a nejnovější vývojové trendy za ekonomicky i ekologicky příznivých podmínek,
  • mít otevřené korektní vztahy nejen v rámci naší společnosti, ale i směrem k partnerům a klientům,
  • motivace zaměstnanců k loajálnosti s firmou, týmové práci a poctivosti,
  • zajistit a podporovat osobnostní růst zaměstnanců,
  • iniciovat kreativitu v práci zaměstnanců,
  • vždy spolupracovat s nejlepšími odborníky a specialisty pro danou problematiku.
 
Poslání společnosti CLIMART:

               Ctíme tradici a pověst naší společnosti a i nadále budeme udržovat ve vážnosti značku společnosti CLIMART.
 
Na prvním místě je u nás zákazník, jeho očekávání a nároky, který požaduje kvalitní služby. Kvalitní službu chápeme jako službu, poskytovanou vysoce kvalifikovaně, rychle a maximálně přizpůsobenou individuálním potřebám a požadavkům zákazníka.
 
Snažíme se podporovat dobré vztahy jak se zákazníky, tak s dodavateli a zaměstnanci. Ve spolupráci s dodavateli se snažíme zajistit nejvyšší standardy řízení kvality.
 
Zvláště ceníme vysokou spolehlivost a loajalitu každého zaměstnance. Neustále se snažíme zlepšovat technické vybavení společnosti, implantovat inovativní technologické postupy a investujeme nemalé prostředky do kontinuálního vzdělávání zaměstnanců.
 
Vedení společnosti se zaměřuje na vysokou konkurenceschopnost našich služeb, a to nejen v oblasti jejich kvality, ale ve spolupráci s dodavateli i v oblasti rychlosti dodávek a konečné ceny našich služeb. Vedení společnosti vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby společnost CLIMART prosperovala a posilovala svoje postavení na trhu. Ve střednědobém horizontu usilujeme o další expanzi do zahraničí.
 
Při jednání s obchodními partnery i se zaměstnanci je pro nás důležitá přímost v jednání, úcta a důstojnost vztahů, pravdivost a včasná informovanost ve všech směrech.

Aktuality

22. 04. 2015
CLIMART je opět největším dodavatel DAIKIN v ČR
Více
01. 05. 2013
Nejvíce inovativní DAIKIN projekt v České Republice
Více

Kontakty

CLIMART, spol.s r.o.

Ruská 43
703 00 Ostrava - Vítkovice
Česká republika
climart@climart.cz
Tel.: +420 596 693 757

49°48'47.57"N
18°15'46.321"E

region Čechy
Beranových 65
199 02 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 222 365 249 Fax: +420 222 365 349
  Mapa stránek Vytisknout